Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n Tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15-21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Ringette Walapais ry / Tietosuoja

Myyrmäen jäähalli 1

Raappavuorentie 10

01600 Vantaa

tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@walapais.fi.

Pyynnöt voidaan esittää myös henkilökohtaisesti, yhteisesti sovittuna aikana osoitteessa Myyrmäen jäähalli 1, Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa.

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla seura käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.