Luistelukouluihin ilmoittautuneiden rekisteri

Rekisterin nimi

Luistelukouluihin ilmoittautuneiden rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja henkilön välisen suhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelytarkoituksiin:

   • Luistelukoulutoiminnan toteuttaminen

   • Tapahtumat

   • Materiaalin tilaus

   • Analysointi, raportointi ja tilastointi

   • Toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

   • Luistelukoululaisen tiedot (esim. nimi, syntymävuosi, sukupuoli)

   • Huoltajan yhteystiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelinnumero)

   • Vapaamuotoiset lisätiedot ilmoittajalta

   • Ilmoittautumisen ja ilmoittautumiseen vastaamisen ajankohta

   • Luistelukoulun tyyppi (lapset/nuoret)

   • Harjoituksiin osallistumisen viikonpäivät

   • Ice Card -lisenssin ID (jonka seura hankkii luistelukoululaiselle)

   • Ringettemailan antopäivä

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saamme seuraavasti:

   • Luistelukoululaisen huoltajalta www-lomakkeen kautta automaattisesti luistelukoulun sähköpostiin, jonka pohjalta toimihenkilö (ylläpitäjä) syöttää tiedot rekisteriin

   • Sähköpostitse käydyn tarkennuskeskustelun pohjalta toimihenkilö täydentää tiedot rekisteriin