Tilausrekisteri

Rekisterin nimi

Tilausrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja henkilön välisen suhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelytarkoituksiin:

  • Materiaalin tilaus (esim. seuravaatteet, varusteet)

  • Analysointi, raportointi ja tilastointi

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

  • Henkilön yhteystiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelinnumero, joukkue)

  • Henkilön tuote- ja tilaustiedot

  • Henkilön tilaukseen liittyvät laskutus- ja maksutiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saamme seuraavasti:

  • Henkilöltä itseltään tai hänen huoltajalta suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla