Tapahtumiin ilmoittautuneiden rekisteri

Rekisterin nimi

Tapahtumiin ilmoittautuneiden rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja henkilön välisen suhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelytarkoituksiin:

  • Seuran järjestämien tapahtumien hallinnointi (esim. avoimet perhejäät, turnaukset). Tapahtumiin osallistuu sekä jäseniä että ei-jäseniä.

  • Analysointi, raportointi ja tilastointi (huom! tilastoista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäistä henkilöä)

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

  • Rekisteröityneen henkilön yhteystiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelinnumero)

  • Mahdolliset demografiatiedot (esim. syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli)

  • Mahdolliset luvat ja suostumukset (esim. valokuvaus)

  • Mahdolliset allergiat/erityisruokavaliot

  • Seuran ja henkilön tapahtumaan liittyvät tiedot sekä muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot (esim. henkilön kuva)

  • Halukkuus liittyä seuran jäseneksi tai olla kohteena viestintä- ja markkinointitoimenpiteille

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saamme seuraavasti:

  • Henkilöltä itseltään tai hänen huoltajalta suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla