Jäsenrekisteri

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelytarkoituksiin:

  • Jäsenyyksien hallinta

  • Kilpailutoiminnan toteuttaminen

  • Tapahtumat, leirit ja koulutukset

  • Materiaalin tilaus

  • Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu

  • Sähköinen jäsenviestintä, esimerkiksi web-sivut tai joukkueen Nimenhuuto

  • Analysointi ja tilastointi

  • Jäsenpalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

Käsiteltävien henkilötietojen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

  • Yhteystiedot (esim. nimi, kotipaikka, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

  • Rekisteröitymistiedot (esim. käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus)

  • Demografiatiedot (esim. syntymävuosi)

  • Mahdolliset luvat ja suostumukset (esim. valokuvaus)

  • Jäsensuhdetta koskevat tiedot (esim. jäsentyyppi (henkilö/perhe/ainais/kannatus), tieto vanhempainvastuunkantajasta yhteystietoineen, rooli seurassa (pelaaja/perheenjäsen/toimihenkilö/muu))

  • Allergiat/erityisruokavaliot (tapahtumat, leirit, koulutukset)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityneiden tiedot saamme seuraavasti:

  • Jäseneltä itseltään tai hänen huoltajalta suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla

  • Rekisterinkäsittelijän (pääkäyttäjä) tai toimihenkilön (ylläpitäjä) syöttäminä lomakkeen pohjalta