Luistelukoululaisen tietolomake

Rekisterin nimi

Luistelukoululaisen tietolomake

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja henkilön välisen suhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelytarkoituksiin:

  • Luistelukoulutoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

  • Ice Card -lisenssin hankinta

  • Analysointi, raportointi ja tilastointi

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

  • Luistelukoululaisen tiedot (esim. nimi, henkilötunnus, osoite)

  • Huoltajan yhteystiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelinnumero)

  • Kuvantamislupa

  • Harjoituksiin osallistumisen viikonpäivät

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saamme seuraavasti:

  • Luistelukoululaisen huoltajalta paperilomakkeella