Tapahtumien hallintarekisteri

Rekisterin nimi

Tapahtumien hallintarekisteri (eli joukkueiden ja luistelukoulujen Nimenhuudot)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja henkilön välisen suhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelytarkoituksiin:

  • Joukkue- ja luistelukoulutoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

   • Harjoitus- ja pelitapahtumiin ja muihin tapahtumiin ilmoittautuminen

   • Viestintä

  • Analysointi, raportointi ja tilastointi

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

  • Joukkueen jäsenen tiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelinnumero, rooli joukkueessa, pelinumero, Ice Card -lisenssin ID, mahdolliset lisätiedot kuten esim. allergiat. Huom! Luistelukoululaisella vain nimi)

  • Huoltajan yhteystiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelinnumero)

  • Joukkueen jäsenen osallistuminen tapahtumiin

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saamme seuraavasti:

  • Joukkueen jäsenen ja huoltajan tiedot joukkueeseen ilmoittautumisen yhteydessä, jolloin joukkueenjohtaja tai muu toimihenkilö vie ne rekisteriin

  • Osallistumistiedot päivittää joko joukkueen jäsen itse, hänen huoltaja tai joukkueen toimihenkilö

Poikkeukset kaikille rekistereille yhteisiin asioihin

Kunkin joukkueen ja luistelukoulujen Nimenhuudossa on näkyvissä kaikille ko. joukkueeseen kuuluvien/luistelukouluihin ilmoittautuneiden henkilöiden nimi sekä alaikäisillä heidän huoltajan/-jien nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Näitä tietoja käytetään joukkueen/luistelukoulun toiminnan pyörittämiseen sekä toiminnasta raportointiin esim. viranomaisille. Henkilön tiedot poistetaan joukkueen/luistelukoulun Nimenhuudosta kauden päätyttyä, kun tarvittavat tilastot on otettu Nimenhuudosta.

Lisätietoja Nimenhuudon tietosuojasta tästä linkistä.