Tilitoimiston henkilörekisteri

Rekisterin nimi

Tilitoimiston henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Seura on tehnyt sopimuksen kirjanpidosta, tilinhoidosta, laskujen maksuista ja laskutuksesta HM-Tilipalvelu Oy:n (myöh. tilitoimisto) kanssa. Tilitoimisto käsittelee seuraavien rekisteröityjen ryhmien tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Seuran palkan- ja palkkionsaajat palkka- ja henkilöstöhallinnon toteuttamiseksi

  • Seuran henkilöasiakkaat (= jäsenet) saatavien seurantaa varten

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

Tilitoimisto käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

  • Henkilön yhteystiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, joukkue)

  • Henkilön perustiedot (esim. henkilötunnus)

  • Palkanlaskennassa tarvittavat tiedot (esim. ennakonpidätystiedot, palkka- ja verotustiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriä varten saamme seuraavasti:

  • Henkilöltä itseltään tai hänen huoltajalta seuran jäsenrekisterin kautta (esim. jäsen- ja kausimaksut, kuukausimaksut)

  • Henkilöltä itseltään tai hänen huoltajaltaan sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla (esim. erotuomaripalkkiot ja kulukorvaukset)

Seura välittää tiedot tilitoimistolle tilitoimiston extranet-palvelun kautta.

Erityistä huomioitavaa

Tilitoimisto on velvollinen pitämään rekisteriä henkilöistä, joille on maksettu korvauksia tai palkkaa. Rekisteri luovutetaan vuosittain verottajan käyttöön. Tämän rekisterin ylläpitäjä on tilitoimisto, joka vastaa myös rekisterin tietosuojasta. Tietosuojaselosteen tai tietosuojasopimuksen voi saada tilitoimistosta tai seuran taloudenhoitajalta pyydettäessä.