Toimihenkilörekisteri

Rekisterin nimi

Toimihenkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja henkilön välisen suhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelytarkoituksiin:

  • Harrastus- ja kilpailutoiminnan toteuttaminen

  • Tapahtumat, leirit ja koulutukset

  • Materiaalin tilaus

  • Toimihenkilöiden ohjeistaminen ja perehdytys

  • Analysointi, raportointi ja tilastointi

  • Toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • Yhteystiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 • Roolit seurassa (seuratasoiset ja joukkuetasoiset)

 • Mahdolliset luvat ja suostumukset (esim. lisenssit, valmentajasopimukset, toimitsijakortit)

 • Käydyt koulutukset

 • Käyttöoikeudet seuran toiminnassa käytettyihin tietojärjestelmiin

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saamme seuraavasti:

  • Toimihenkilöiltä itseltään

  • Rekisterinkäsittelijän (pääkäyttäjä) tai toimihenkilön (ylläpitäjä) syöttäminä